jetAudio Basic 8.1.5.10314

jetAudio Basic 8.1.5.10314

COWON America, Inc. – Freeware –
ra khỏi 59 phiếu
4 Stars User Rating
Jetaudio là một phần mềm đa phương tiện tích hợp. Không chỉ làm nó chơi âm nhạc khác nhau tập tin, nhưng cũng có các tính năng chính khác như âm nhạc CD burning, ghi âm nhạc tập tin, chuyển đổi để các chế độ tập tin, vv.
Ngoài các tính năng đặc biệt, bạn có thể tạo ra hệ thống độc quyền phát sóng của riêng của bạn bằng cách kết nối JetAudio để JetCast, được cung cấp cho bạn cùng với JetAudio.

Tổng quan

jetAudio Basic là một Freeware phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi COWON America, Inc..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 2.073 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của jetAudio Basic là 8.1.5.10314, phát hành vào ngày 26/09/2016. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 8.1.5.10314, được sử dụng bởi 12 % trong tất cả các cài đặt.

jetAudio Basic đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của jetAudio Basic đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho jetAudio Basic!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 2.073 UpdateStar có jetAudio Basic cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại